A belépőjegy megvásárlása csak akkor jogosít az Alfa Fesztiválra (Rendezvény) történő belépésre, ha elfogadod az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. (Alfa Fesztivál Rendezvény) Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF), az annak 1. sz. mellékletét képező jelen házirenddel, valamint a 2. sz. mellékletét képező Adatkezelési Szabályzattal együtt, és tudomásul veszed, hogy azok betartását a rendezők ellenőrzik. A Rendezvényre belépni a megváltott jegy által megszabott időpontban és feltételek mellett lehet.

Az elővételben megvásárolt belépőjegyeket belépéskor karszalagra cseréljük. A karszalagot (bérlet, illetve napijegy) az érvényessége ideje alatt mindvégig a csuklódon kell viselned. Ezt a rendezők ki- és belépéskor, illetve a Rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik.

Alfa Fesztivál Napijegy: Alfa Fesztivál Napijeggyel a Rendezvényre belépni a tárgynapon reggel 09:00 órától másnap 09:00 óráig lehet, az Alfa Fesztivál  Napijegy a tárgynapot követő reggel 09:00 óráig jogosít a Rendezvény területén való tartózkodásra. Amennyiben visel adott napot követő napra érvényes napi karszalagot is a Látogató, úgy az Alfa Fesztivál Napijegy az érvényességi ideje alatt az Alfa Fesztivál Bérlet jogosultságait nyújtja.

Alfa Fesztivál Bérlet: A „1. napon” 13:00 órától a Rendezvény végéig tartózkodhat Alfa Fesztivál Bérlettel a Látogató a Rendezvény helyszínén, továbbá sátrazási és tusolási lehetőséget is biztosít az Alfa Fesztivál Rendezvény a Látogató részére a Rendezvény ideje alatt.

A belépőjegy/karszalag másra át nem ruházható! Csak a kézen hordott karszalag számít érvényes belépőnek! A SÉRÜLT – átragasztott, elvágott, megbontott patentú, kézfejnél nagyobb átmérőjű, stb. – KARSZALAG ÉRVÉNYTELEN! A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen eljárást indítunk. A megrongálódott, elveszett karszalagot nem cseréljük.

12. életévüket be nem töltött gyermekek szülői felügyelettel a Rendezvényt ingyenesen látogathatják és kizárólag szülői felügyelettel tartózkodhatnak a Rendezvény területén. 16. életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és csak kizárólag azon kísérővel tartózkodhatnak ott.

Rendezvények területére üvegtárgyat, ütő-, vágóeszközt, esernyőt, vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni TILOS! A hatályos jogszabályok szerint nem tarthatsz magadnál ún. közbiztonságra különösen veszélyes tárgyat (kés, rugóskés, gázspray, ólmosbotstb.), ez szabálysértésnek minősül.

FONTOS: Alkoholos italt és üdítőt semmilyen mennyiségben, ásványvizet legfeljebb 1,5 litert, bontatlan műanyagpalackban, élelmiszert pedig kereskedelmi mennyiséget el nem érő mennyiségben lehet behozni a Rendezvény területére! Az ilyen jellegű termékeket a bejáratnál köteles mindenki ellenőrzésre átadni a biztonsági szolgálatnak.

A Rendezvény területére az Alfa Fesztivál Rendezvény engedélye nélkül járművel behajtani tilos!

HÁZI KEDVENCEK

A rendezvény jellegére való tekintettel, az állatok védelmében (erős hanghatások, stb.), a rendezvény területére tilos háziállatot bevinni.

A vendéglátással, a rendezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételeiddel, panaszaiddal, ötleteiddel az információs sátor munkatársaihoz fordulhatsz. Kérjük, a talált tárgyakat az információs sátornál add le, elveszett tárgyaidat ugyanitt keresd.

EGYÉB

A Rendezvényről hang- és képfelvétel készül. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a Rendezvényszervezőkkel szemben.

  • Fényképezni szabad, de a koncertekről, programokról kép- és hangfelvételt csak a szervezők írásos beleegyezésével lehet készíteni.
  • A Rendezvények területén a szervezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni!
  • A büfékben 18 éven aluli személyeket szeszes itallal nem szolgálunk ki!
  • Felhívjuk figyelmedet, hogy kábítószer fogyasztása – a hatályos törvények szerint – a Rendezvény területén is tilos!
  • Kérjük, fokozottan vigyázzatok a természeti értékekre, és ne szemeteljetek!
  • A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben, vagy anyagi értékekben esetlegesen keletkező károkért.
  • A Rendezvényen csomagmegőrző és értékmegőrző üzemel. A biztonsági szolgálat csak az itt elhelyezetttárgyakért vállal korlátozott felelősséget! A máshol hagyott értékekért felelősséget vállalni nem tudunk, ezért javasoljuk a megőrzők használatát!
  • A Rendezvények területén a biztonságod érdekében tilos a “body surf” (amikor a közönség egy-egy rajongót a csápoló tömeg feje fölött, kezével továbbít a színpad felé.) Ha ez mégis előfordulna veled, akkor a rendezők kivezetnek a helyszín szélére. Amennyiben ez megismétlődik, sajnos el kell hagynod a Rendezvény területét!
  • Az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. kizárja a felelősségét mindazon károkért, amelyek a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó bármely személy által a Rendezvény helyszíne mellett esetlegesen kijelölt parkolóban, vagy bármely más, parkolásra kifejezetten ki nem jelölt, de a Rendezvény megközelítésére szolgáló útvonal mentén parkolási céllal elhelyezett gépjárműben a Rendezvény időtartama alatt keletkezik.
  • Alfa Rendezvény Kft. semminemű felelősséget nem vállal a Rendezvény helyszínén kívül, valamint az oda és vissza út alatt bekövetkezett életet, testi épséget, valamint egészséget veszélyeztető, vagy sértő mindazon cselekmények következményeiért, amelyek különösen, de nem kizárólagosan a következő okokra vezethetőek vissza: a KRESZ szabályok be nem tartása; a Rendezvény megközelítési útvonalán, és annak közvetlen közelében folyamatban lévő bármely építkezés helyszínére történő engedély nélküli belépésből eredő bármilyen baleset.

 

A Szélhely-tóban FÜRDENI TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES!

A Rendezvényt rossz idő esetén is megtarthatjuk.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Kérjük, hogy vigyázzatok magatokra és egymásra!

Jó szórakozást kívánunk!